Frågor & svar

 

 • Hur gör jag för att bli hemstädning/abonnemangskund hos er?
  Om du är nöjd och vill fortsätta med städningen skickar du in avtalet med din underskrift till oss. Uppsägningstiden är 1 månad och vi har ingen bindningstid på våra abonnemang.
 • Vad skiljer mellan att ha ett abonnemang och att boka enstaka tillfällen?
  Om du har ett abonnemang så får du:
  -Samma städare som vi schemalägger till dig och du får en fast dag och tid som löper på.
  -Du kan boka av med kort varsel vid sjukdom och annat, dock senast 3 arbetsdagar innan städningen. Städning avbokad senare än 3 dagar innan debiteras.
  – 10% rabatt på våra engångstjänster som fönsterputs, storstädning och flyttstädning.
  -Vi bjuder dig också på inställelseavgiften på 150 kr/gång
 • Du kan också boka hemstädning utan avtal och abonnemang hos oss. Vad gäller då?
  -Priset för det är 200 kr/tim efter rutavdrag.
  -För engångsbokningar som gör en senare ändring eller avbokning än 5 vardagar innan uppdraget ska utföras utgår full betalning på beloppet som är efter rutavdraget på 50%.
  -Vi tar en inställelseavgift på 150 kr/gång, ej avdragsgill.
 • Hur fungerar det med avbokning för abonnemangskunder på hemstädning?
  För engångsbokningar som gör en senare ändring eller avbokning än 3 arbetsdagar innan uppdraget ska utföras utgår full betalning på beloppet som är efter rutavdraget på 50%.
 • Hur fungerar det med avbokning för engångsskunder på hemstädning?
  För engångsbokningar som gör en senare ändring eller avbokning än 5 arbetsdagar innan uppdraget ska utföras utgår full betalning på beloppet som är efter rutavdraget på 50%.
  Ring och avboka – 072 721 60 06
 • Hur fungerar det med nycklar?
  Du väljer om du vill vara hemma och öppna eller om vi ska kvittera ut 1 st nycklar.
  Vi följer de rekommendationer som gäller för branschen och alla nycklar är kodade med en säker nyckelbricka som ej går att spåra till ditt hem. För att vår försäkring ska gälla måste vi kvittera ut nycklar av er eller att ni är hemma och öppnar och sedan låser när vi är klara. Om ni väljer att t ex gömma nycklar så gäller inte vår försäkring om det skulle hända någonting.Vi tar fullt ansvar för alla nycklar vi kvitterat ut.
 • Är det samma person som kommer hem till mig?
  Ja, vårt upplägg är att du har samma städare utom vid sjukdom eller semester. Vid dessa tillfällen kontaktar vi den som ni anmält som kontaktperson innan vi skickar en vikarie.
  Om vi av någon anledning måste byta ut städaren hos dig så blir du alltid kontaktad om det innan.
 • Måste jag vara hemma när ni kommer vid första hemstädningen hos mig?
  Nej, det är inte nödvändigt. Det är dock viktigt att du har upplyst din kontaktperson om var städmaterialet finns och om du har några känsliga material som du vet inte tål viss sorts rengöringsmedel. Vi behöver också komma överens om hur vi ska komma in och ev larm mm.
 • Vad händer om något går sönder när ni städar hos mig?
  Vi har ansvarsförsäkring som täcker ev skador orsakade av oss. Ni anmäler det till oss via info@bossify.se
 • Vem står för städutrustningen?
  Vi städar miljövänligt!
  Vi bjuder våra hemstädningskunder på ett paket färgkodade microfibertrasor vid uppstarten.
  Våra städare åker kommunalt ut till er kunder (med undantag för våra flyttstädteam)
  Vi rekommenderar dig att ha följande hemma för att kunna genomföra städningen
  Hink, dammsugare, mopp, toaborste, rena trasor (som tvättas mellan städningarna)
  Vi ger gärna tips&råd om miljövänlig städning.
 • Hur betalar jag?
  Vi skickar en faktura den 15:e varje månad till våra hemstädningskunder. Vi har 10 dagars förfallotid så att fakturan förfaller den 25:e. Engångskunder faktureras löpande under månaden efter utfört uppdrag och med 10 dagars förfallotid.
  Har ni några andra avgifter som tillkommer?
  Om du väljer pappersfaktura tillkommer 30 kr i fakturaavgift. Om du väljer att betala via e-faktura tillkommer inga avgifter.
  Om du är abonnemangskund tillkommer ingen inställelseavgift.
  För dig som bokar engångsuppdrag tillkommer en inställelseavgift på 150 kr/gång.

Du kan också skriva till oss på info@bossify.se om det inte är en brådskande avbokning.

%d bloggare gillar detta: